(no subject)

Friday, January 27th, 2012 21:49
kirkkis: (katto)
[personal profile] kirkkis
Siellä oli kaunista
ja minä karkasin sieltä.
Siellä oli luontoa ja minä
pakenin sen luota.
Siellä oli rakkauteni
ja minä jätin sen.
Siellä oli kaikki hyvin
enkä minä kestänyt sitä.


- Pentti Saaritsa