(no subject)

Tuesday, April 18th, 2017 17:41
kirkkis: (hymy)
[personal profile] kirkkis
tää on niin söpö ja retro ja mitä vielä tää dreamwidth etten kestä
tein tän tunnuksen jo aiemmin merkintöjen varmuuskopiointia varten, mutta oon nyt siirtynyt tänne vallan

tervetuloa vanhat ja uudet
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.